JOIN OUR MAILING LIST
Dokumente & Brosjures
   
> Artikel 1 en Belydenis van Belhar


Inligtingstuk vir Kerkrade.docx
Bygevoeg: 2015-01-11 20:20:27


Inligtingstuk vir lidmate.docx

Inligting vir lidmate aangaande Artikel 1 en die wysiging daarvan of nie.


Bygevoeg: 2015-01-11 20:38:44


Belydebnism van Belhar.pdf
Bygevoeg: 2015-01-31 20:25:19


Belydenis van Belhar.pdf
Bygevoeg: 2015-01-31 20:40:28


Teks van die Belydenis van Belhar.doc
Bygevoeg: 2015-02-09 17:43:04

> Vrouenaweek


Die proses van geloof .doc

Die Heilsweg:  'n Samevatting van die aspekte van geloof

Lees die deel om opnuut bewus te word ; van die heilsweg en die diepte van verlossing te beleef. Sleutelnotas van die aanddiens op 12 September.

 


Bygevoeg: 2010-09-11 08:27:59


Vroeuenaweek .pptx

Innerlike sterkte 1.

Kry hier die powerpoints wat tydens die vrouenaweek gebruik is


Bygevoeg: 2012-07-01 11:58:24


Die Pad van Geestelike Groei m.pptx

Die pad van geestelike groei.

 


Bygevoeg: 2012-07-01 12:08:32


Heiligheid.pptx

 Holyness, brokenness, I surrender


Bygevoeg: 2012-07-01 12:11:19


Innerlkike sterkte 2.pptx

Pad na innerlike sterkte


Bygevoeg: 2012-07-01 12:14:33

> Dokumente van die N G Kerk


Kerkorde van WesTransvaal.pdf

KERKORDE VAN WES-TRANSVAAL

Ons praat baie oor die kerkorde, hier is hy in volle glorie


Bygevoeg: 2010-02-11 17:49:27


Dortse Leerrels.doc

DORTSE LEERREëLS

Die dokument is in 1618 deur die Sinode van Dort opgestel ; Lees gerus  oor geloof wat steeds bely word soos baie jare terug


Bygevoeg: 2010-02-11 21:42:25


Nederlandse geloofsbelydenis.doc

NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS

 


Bygevoeg: 2010-02-11 21:43:08


Heidelbergse kategismus.doc

HEIDELBERGSE KATEGISMUS

Hierdie belydenisskrif is sekerlik die bekendste belydenisskrif. ; dit is geskryf in die Vraag en Antwoord metode, in 52 Sondagafdelings verdeel en in drie hoof kategorië opgedeel: Sonde, Verlossing en Dankbaarheid.

Werk deur die geskrif en u sal geweldig baie in u geloof leer en groei.


Bygevoeg: 2010-02-11 21:45:28


12 Artikels en ander .doc

12 ARTIKELS

'n Belydenisskrif is 'n kort kernagtige skriftelike ; weergawe van wat 'n gelowige ; amptelik glo.

In die Ekumeniese geloofsbelydenisse word geloof as 'n belydenis uitgedruk.


Bygevoeg: 2010-02-11 21:47:17


PERSVRYSTELLING PORNOGRAFIE .pdf

PERSVRYSTELLING: PORNOGRAFIE.

Lees hier wat is die kerk ( en gemeente) se standpunt oor die nuwe rigting waarin TV dienste wil beweeg rondom pornografie;


Bygevoeg: 2010-02-26 15:09:22


Uittreksel uit die kinderwet.pdf

Kinderwet

Lees hier 'n verkorte weergawe van die kinderwet en die aanmeld van misdrywe @ kinders.

 


Bygevoeg: 2011-07-09 17:36:09

> HUWELIK, HUWELIKSBEVESTIGING EN VERRYKING


Standpunt oor saamwoon .doc

SAAMWOON

Saamwoon is 'n onderwerp wat nie sommer net bespreek en afgehandel kan word nie, juis omdat dit so kompleks is. Tog het die kerk 'n standpunt daaroor.; Meiringspark onderskryf die standpunt heelhartig.


Bygevoeg: 2010-02-13 15:43:08


Standpunt oor seksualiteit .doc

SEKSUALITEIT

Seksualiteit het Bybelse grense. Ons as gemeente eerbiedig dit. Ons standpunt hieroor kan gelees word.


Bygevoeg: 2010-02-13 15:44:17


.doc

Hoe om liefde uit te druk

In 'n gejaagde lewe leef man en vrou soms by mekaar verby. Hier vind u praktiese riglyne oor hoe 'n man sy  liefde teenoor sy vrou en 'n vrou haar liefde teenoor haar man uit te druk. 


Bygevoeg: 2010-02-26 08:51:34


Generasies BBs gen X Gen Y en Gen Z.doc

Generasies: BB's gen X gen Y gen Z

Hier is die notas wat ek gebruik het vir die gesprek


Bygevoeg: 2010-03-21 20:02:56


Verkry n verkorte huweliks sertifikaat.pdf

Huweliksertifikaat

Baie mense het nie 'n huweliksertifikaat beskikbaar nie. Met die oorskakeling na die strepiekode groen ID dokument is die huweliksetrifikaat nie in die boekie opgeneem nie . Die handgeskrewe huweliksertifikaat is ook nie altyd aanvaarbaar nie. ; Kry 'n amptelike huwelik sertifikaat deur die vorm in te vul en @ R20 ; 'n nuwe afskrif by binnelandse sake te kry


Bygevoeg: 2010-09-08 02:20:17


Huweliksverwagtings.doc

Huweliksverwagtings: Gids om jou te prikkel in jou huwelik

Vir huweliksvoorbereiding en in gevalle van huwelik krisisse en selfs vir persoonlike groei kan die volgende gebruik word om gedagtes wedersyds te stimuleer . 


Bygevoeg: 2011-02-01 11:13:03


Huwelikskategese en huweliksvoorbereiding.doc

Beplan die huwelik:

Voornemende paartjies kan die gids gebruik om gedagtes te stimuleer en om hjulle self voor te berei vir die huwelik.


Bygevoeg: 2011-02-01 11:15:29


Belangrike inligting vir om deur te gaan vir n huwelik .doc

HUWELIKSBEVESTIGING Hier is belangrike ; inligting in verband met huwelik bevestiging.


Bygevoeg: 2011-02-01 12:17:45

> GEMEENTELIKE DOKUMENTE


Aanvra van bewys van lidmaatskap vanaf ander gemeentes.doc

 

n

BEWYS VAN LIDMAATSKAP 

Welkom as (nuwe) lidmaat van die gemeente.  Ons is maar net �n gewone gemeente maar ons strewe na hoër dinge.       

As Lidmaat van die N G Kerk Meiringspark glo ons dat die gemeente vir elkeen 'n                                                                           

1. Geestelike tuiste sal wees.  

2. 'n Plek waar jy die Here sal ontmoet      

3. Stilte vir jouself kan vind                       

 4. Jy kontak met jou medegelowiges sal hê.  

 

 Druk die dokument, vul in en handig by die kerkkantoor in en die kerkkantoor doen die res.


Bygevoeg: 2010-02-11 17:51:39


Finale en volweasse kategese.doc

KATEGESE: Volwasse en Finalejaar kategese

Hier is die materiaal wat on in die finale en volwasse kategese gebruik


Bygevoeg: 2010-02-11 18:06:45


Doopregistrasie vorm .doc

DOOP:as my kind gedoop moet word.

Indien u u kind wil doop druk die meegaande dokument uit, vul in en handig by die kerkkantoor in. Let daarop dat die aansoek 6 weke voor die doopdatum ingehandig moet word.


Bygevoeg: 2010-02-22 13:51:19


GEDENKMUUR .doc

GEDENKMUUR

Laai die volledige dokumente in verband met die gedenkmuur en verassing hier af.  


Bygevoeg: 2010-02-26 02:39:12


My dankoffer 4e kwartaal 2010.doc

Dankoffers:

Lees in die dokument oor hoe geowiges hulle dankoffers moet beskou


Bygevoeg: 2010-09-29 09:11:23


Nuwe kerkraad handleiding In diens van my koning.doc

Kerkraad handleiding.

Enkele vrae wat mag ontstaan indien u nuut tot die amp van diaken of ouderling word hier aangespreek.


Bygevoeg: 2011-01-12 03:50:55

>


 

Lewende testament .doc

Lewende Testament 

As jy nie meer kan praat nie, praat mense soms namens jou, bv.   My pa sou mos .....  Met 'n lewende testament gee jy aan jou geliefdes jou wense deur. Vul die inligting in en bere waar jou geliefde van dit weet en maklik kan kry.

Hoe gemaak as 'n geliefde te sterwe kom. Dit is nie maklik om oor dood te praat nie. 'n Lewende testament is 'n dokument wat jy opstel sodat jou naasbestaandes jou wense en ander inligting kan bekom indien jy te sterwe kom. Dit vervang nie 'n gewone testament nie  

Bygevoeg: 2012-09-05 09:26:40
Email document

Dankoffers.doc

Baie lidmate het vrae oor dankoffers. In die dokument kry jy 'n paar antwoorde oor dankoffers.

Bygevoeg: 2014-03-15 09:44:35
Email document

Die teks van die Belhar belydenis.doc
Bygevoeg: 2015-02-09 17:39:45
Email document

Kry hier die begeleidende skrywe en die besluit van die algemene sinode i v m selfdegreslag verhoudings.docx

Kry hier die begeleidende skrywe en die besluit van die algemene sinode i v m selfdegreslag verhoudings

Bygevoeg: 2015-10-15 10:09:18
Email document

Website .pdf

Op 4 November is dit ons jaarlikse basaar. 'n Eerste is die fietsren wat daarmee saamgaan.  Afastande is 5 km, 10 km, 25 km  en 45 km. Die is alles op grondpaaie en plaaspaaie.  Inskrywingsgeld is R150.00 per persoon en daarvoor kry jy 'n Etekaartjie vir die grooteet van die basaar (R70),  Medalje  en goodiebag met iets daarin. 

Druk die inskrywingsvorm uit en e-pos dit terug.

Daar sal ook die oggend van die wedren , 4 November van 06:00 af inge skryf kan word. 

 

Vir navrae kontak Ds Theunis  0834 410 5544,  027 672 1602 of t@lantic.net.

Bygevoeg: 2017-10-17 20:05:03
Email document

Besprekingsvorm vir etes.docx

Laai hierdie  dokument af om jou etes vir die naweek van die reunie te bespreek en betaal.

Die aanwysings is in die dokument. Skakel of e-pos indien u sukkel

Bygevoeg: 2018-04-15 20:54:49
Email document
Terug Terug na bo