JOIN OUR MAILING LIST

Nuwe Lidmate:

Baie welkom as nuwe lidmate van die gemeente.  Stuur sommer 'n e-pos aan die kerkkantoor ngkkamieskroon@gmail.com 

U kan ook die "Nuwe intrekkers vorm" onder "Dokumente & Brosjures" aflaai, dit voltooi en in die dankoffersakkie plaas.

Eredienste:  Eredienste is om 09:30  Sondae.   Ons sing saam 15 minute voor die diens begin.  

Basaar en Tiendemaand dankoffer:  Vanjaar is die basaar op 24 Oktober .   Kry meer inligting by u kerkraadslede of die kerkkantoor.    Elke jaar vind die spesiale dankofferinsameling in  Oktober plaas.

Vrouediens:  Elke vrou in die gemeente het 'n plek in die gemeente en  'n roeping om uit te leef.  Kontak Poppie Smit   0276721753  /0870950157     of Elize 082 5605709 

 

Kerkkantoor:  Die kerkkantoor word beman deur Elmine Gelderblom. kontakbesonderhede:    ngkkamieskroon@gmail.com     Tel & Faks  027 672 1710

Kantoorure : Maandag, Woensdag en Vrydag      09:00 tot12:00

 

Koster:  Leonie de Vries   0823761174  0276721373.

 

Berading:  Soms het 'n mens behoefte aan berading.  U is welkom om Ds Theunis te skakel.Hy het UNISA se kursus in Huweliksberaad en voorligting reeds in 1991 suksesvol voltooi.  Daarna het hy as ruk in die FAMSA span in Klerksdorp opgetree. 

Terug Terug na bo