JOIN OUR MAILING LIST

Indien u in die Klerksdorp/Potchefstroom area is kan u een van  die volgende persone kontak:

 Mev Sonia Kruger: 0763137597- e-pos: sonia@voxkom.com [sy het haar Meestersgraad in Pastorale Berading en was 10jr saam met haar man in die VSA waar sy baie ondervinding in berading opgedoen het]

  • Prof George Lotter  Tel 0832847599
  • Dr Mike Botha  Tel 0182978167
  • Dr Amanda du Plessis: 0822574533 � e-pos: 12896810@nwu.ac.za � [sy lê heelwat klem op innerlike genesing en gebed as deel van die berading sessie � doktoraal onder my gedoen]
  • Dr Frans Minnie: 0827874583- e-pos: fgminnie@iafrica.com � [hy was eers leraar en het toe gespesialiseer in Pastorale Berading � beradingskantoor in Potch � heelwat ervaring]
  • Dr Reinette Kruger: 0836691800 � e-pos: krugerreinette6@gmail.com (sy spandeer baie tyd by haar ma in Klerksdorp � het haar doktoraal  gedoen en �n effektiewe berader)

 

 

 

 
Terug Terug na bo