JOIN OUR MAILING LIST

Doop 

Kom reël die doop van jou kind met kerkkantoor of leraar. Ons vra egter dat jy minstens 6 weke voor die tyd die nodige papierwerk afhandel.  Kry die nodige papierwerk  by �Dokumente & brosjures � 

Huwelike

Dit is so heerlik as die liefde blom.

Kontak leraar  lank genoeg voor die tyd  sodat die nodige reëlings getrek kan word.  Kry die nodige papierwerk  by �Dokumente & brosjures � 

Siekte 

Stel Ds Theunis onverwyld in kennis van siekte.

 

Terug Terug na bo